Disclaimer & Copyright

  

Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website heeft Taste for Chocolate de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die afkomstig is van deze website, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit, ontstaan door onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden. Alle genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend, incl. btw, exclusief verzendkosten.

Copyright

Van deze website mag niet zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Taste for Chocolate de authentieke teksten worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.