Privacy

  

Wij respecteren uw privacy

Taste for Chocolate is een merk van Armarein Import en biedt on-line verschillende diensten en producten aan. Voor die diensten en producten hebben we informatie van u, als klant van Taste for Chocolate, nodig.

De onderstaande privacy verklaring heeft Taste for Chocolate voor u en voor zichzelf opgesteld om u te garanderen dat wij uiterst zorgvuldig met deze informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze privacy verklaring houden.

  1. Persoonlijke gegevens zullen altijd specifiek aan u gevraagd worden en alleen met uw toestemming door ons worden vastgelegd.
  2. Taste for Chocolate doet haar best correcte gegevens van u te registeren.
  3. Indien u ons schriftelijk verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.
  4. Taste for Chocolate kan de door u opgegeven informatie combineren met gegevens, die wij hebben verkregen door het  gebruik van onze webwinkel. Taste for Chocolate gebruikt deze gegevens om haar producten en diensten beter op de wensen van klanten af te stemmen.
  5. Taste for Chocolate kan cookies toepassen om u als bezoeker makkelijker te herkennen en de navigatie door de  producten en diensten van Taste for Chocolate op internet te vereenvoudigen.
  6. De geregistreerde gegevens zijn niet in te zien door derden en zullen ook niet worden overgedragen aan derden, behalve in het geval dat:
  7. Het noodzakelijk is voor het goed functioneren van Taste for Chocolate diensten, die door business partners van Taste for Chocolate worden aangeboden. Uw gegevens worden pas bekend bij de desbetreffende business partner van Taste for Chocolate op het moment dat u van die diensten gebruikt maakt. Indien u gebruik maakt van diensten van business partners van Taste for Chocolate gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.
  8. Taste for Chocolate hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van gebruikers van de Taste for Chocolate producten en diensten te beschermen of om de rechten van Taste for Chocolate zelf te beschermen. De door u opgegeven informatie kan worden gebruikt om de Taste for Chocolate producten en diensten van Taste for Chocolate business partners aan uw wensen aan te passen.
  9. De door u opgegeven informatie kan gebruikt worden om commerciële boodschappen specifiek aan u te richten.
  10. Taste for Chocolate houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.